POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności aplikacji mobilnej dystrybuowanej za pośrednictwem Apple Store i Google Play.

  • Zasady ochrony prywatności firmy IGEN sp. z o.o. sp.k. zostały stworzone 20 maja 2017. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 31 marca 2023.
  • IGEN dba o prywatność użytkowników. W związku z tym spółka przyjęła Zasady ochrony prywatności wszystkch dystrybuowanych aplikacji, w których określono sposoby zbierania, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania informacji użytkowników.
  • Niniejsze zasady zostały przyjęte na potrzeby funkcjonowania aplikacji, której głównym celem jest informowanie jej użytkowników o ważnych dla nich wydarzeniach.
  • Aplikacja nie gromadzi i nie przechowuje żadnych danych osobowych i jest jedynie pośrednim systemem pomiędzy jej użytkownikiem, a podmiotem, którego publikowanymi informacjami użytkownik aplikacji jest zainteresowany.
  • Większość informacji publikowanych za pośrednictwem aplikacji ma charakter publiczny. Wszelkie informacje prywatne, skierowane do konkretnych osób, są przetwarzane przez aplikację w oparciu o indywidualny kod walidacyjny, dostępny tylko dla tej osoby.
  • Firma IGEN nie publikuje żadnych treści reklamowych za pośrednictwem aplikacji.
  • Firma IGEN nie odpowiada za treści publikowane za pośrednictwem aplikacji przez uprawnione podmioty, które wykorzystują aplikację do informowania jej użytkowników.
  • Firma IGEN nie odpowiada za stopień ochrony danych osobowych realizowany przez administratorów systemów, którzy wykorzystują aplikację do dystrybucji informacji.
  • Firma IGEN nie odpowiada za publikowane za pośrednictwem aplikacji, wszelkie linki do stron zewnętrznych oraz treści przez nie publikowane.
  • Niniejsza polityka prywatności ma charakter uzupełniający do polityk prywatności Apple Store i Google Play, a firma IGEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te polityki oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

`
TOP